sacrolash 发表于 2011-9-20 17:45:08

學習一下,哈哈

z.venjon 发表于 2011-9-20 17:49:37

xue xi xuexi

xhsj 发表于 2011-9-20 18:08:09

快点出书吧~~想买本来看~

美术-3D场景 发表于 2011-9-20 18:38:33

很好呀

qinjun920 发表于 2011-9-20 19:19:27

强大

Nichonis 发表于 2011-9-20 19:27:35

很好很健康·

tunyun 发表于 2011-9-20 19:28:05

呕叶 呕叶

cherry5656 发表于 2011-9-20 19:37:54

最近比較忙,不過還是想多學學^^

bossslc 发表于 2011-9-20 19:44:31

{:3_135:}{:3_135:}{:3_135:}

duoqingdawei 发表于 2011-9-20 20:00:59

很好!!!!!
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19
查看完整版本: 【第五课】次世代游戏制作色彩基础(2011.09.19)